Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Ventilació forçada de pàrquings de vehicles

    Extractors Casals. Homologats 400ºC. 2 hores. Conductes Rectangulars de xapa galvanitzada certificades al foc per AFIT LICOF en UNE.EN-13501-4:2007 referència fabricant "Clima-Oliva E600/120º".

    Construcció pròpia dels conductes homologats i posteriorment muntatge dels mateixos a obra segons les especificacions de cada projecte. Preparació de la documentació tècnica per la legalització del pàrquing: Homologacions dels ventiladors a 400º; certificat dels conductes d'extracció a 600º; certificat de comportes tallafocs, certificat d'instal·lació efectuat per Clima-Oliva garantia total.