Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
 • Ca
 • Es
 • En
 • EMPRESA

  Història

  L'empresa Clima Oliva es va fundar l'any 1964 per Isidre Oliva (Tallers Oliva), dedicada principalment a instal·lacions domèstiques d'electricitat, aigua calenta sanitària i calefacció.

  A principis del anys 70 degut a la forta expansió de l'industria tèxtil, es va dissenyar i fabricar un condicionador d'aire humit (tipus Luwa), per augmentar la producció de la maquinària de teixit i comercialitzat amb el nom de Hmexterm, el qual se'n varen fabricar i instal·lar per tot Catalunya, tenint un èxit sorprenent, fent més endavant evolucions amb el sistema de regulació pneumàtic i filtratge d'aire amb sistema rotatiu automàtic.

  A finals dels 80, concretament el 1988, s'incorporen a l'empresa Clima Oliva els tres fills: Jaume, Ferran i Josep Oliva, seguint la tradició familiar, realitzant els mateixos tipus d'instal.lació.

  Degut a la davallada de l'industria tèxtil es va procedir a realitzar instal·lacions de climatització pública i privada per a promotors i constructors, i per la indústria en general, climatitzant sales blanques, hotels, oficines industrials amb recuperadors de calor, free-cooling tèrmic i entàlpic, bomba de calor power-inverter amb cabal de refrigerant variable, calderes de baixa temperatura, de flama blava i de condensació amb el rendiment del 110%.

  Fabricació pròpia de conductes rectangulars de xapa galvanitzada, helicoidals de qualsevol diàmetre i de fibra tipus Climaver Plus, per tot tipus de climatització, ventilació forçada d'aire, de pàrkings de vehicles, transports pneumàtics, etc.

  Manteniments especials, soldadura homologada amb elèctrode, TIG, autògena, per instal·lacions de vapor, aigua freda i calenta, gasos refrigerants, gas natural, gas propà a baixa i alta pressió.

  L'any 2000 s'amplien les instal·lacions a més de 1.700 metres quadrats de superfície, per poder atendre millor les necessitats del nostres clients.

  Actualment, totes les instal·lacions es dissenyen i projecten conforma la norma UNE-EN-ISO 9001 certificat TÜV nº3290/ER / 10/ 02 s'utilitzen els millors productes internacionals de més prestigi i màxima qualitat tecnològica, donant molta importància a l'estalvi energètic, el rendiment i la contaminació acústica, obtenint així el màxim nivell de qualitat, precisió, estalvi i confort de les nostres instal·lacions.

  Qualificacions

  Clima Oliva compta amb les màximes certificacions de qualitat i gestió, per l'execució d'instal.lacions industrials.

  • Qualitat i gestió: TÜV ISO 9001:2008 nº 0.04.09304
  • Classificació Empresarial en el Registre Oficial de Contractistes d'Obres, en els grups: I 06 categoria A; I 09 categoria A; J 02 categoria E; J 05 categoria B
  • Conductes d'extracció de fums Clima Oliva E600/120 homologats en classificació de resistència al foc AFITI LICOF en UNE-EN13501-4:2007
  • Carnet professional d'instal·lador/mantenidor de la Direcció General d'energia mines i seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per desenvolupar les següents activitats d'instal·lacions integrals.
  • Instal·lador climatització, calefacció i ACS.
  • Instal·lador de gas.
  • IInstal·lador d'aparells de pressió.
  • Instal·lacions petrolíferes.
  • Instal·lador elèctric.
  • Instal·lador homologat soldadura amb elèctrode.

  Empresa inscrita en el registres oficials d'empreses instal·ladores amb el nº 08037477.

   

  Missió

  OBJECTIU

  La nostra missió és dur a terme la realització de tot tipus d'instal·lacions de climatització, ventilació, electricitat, aparells a pressió i gas indstrials, públiques i privades, millorant contínuament la qualitat, situant-nos un pas per davant de les expectatives del client.

  El nostre objectiu és ser proveïdor líder en qualitat.

  El futur de la nostra empresa estarà assegurat a través del compromís de qualitat amb els serveis que donem, l'enfocament de servei al client, així com per la qualificació i implicació dels nostres empleats.

  COMPROMÍS

  L'afany per la satisfacció del consumidor serà el punt de mira de tot el que farem. El futur de la nostra empresa estarà determinat per la qualitat de la nostra resposta a les necessitats del consumidor.

  La base fonamental de la força de la nostra empresa rau en els nostres empleats, als quals els procurarem en tot moment un entorn de treball que faciliti la seva motivació, la seva competència i el seu orgull per la contribució en el treball realitzat.