Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Ventilació d'aire forçada amb impulsió i extracció d'aire + recuperació de calor. Recuperació de calor de 150m3 a 60.000 m3/h.

    Ventilació forçada d'aire amb impulsió d'extracció. Aquestes unitats redueixen els costos d'energia al extreure l'aire utilitzat i recupera el calor o la energia de refrigeració per escalfar o refrigerar l'aire. Utilitzant aquesta energia el sistema estalvia de l'ordre d'un 30% dels costos inicials d'escalfament i refredament.