Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Terra radiant 'El confort tèrmic' EUROTHERM

    Temperatura uniforme de l'aire. Una instal·lació de calefacció que permet afavorir l'intercanvi per radiació. Ofereix l'avantatge de que tota la superfície a escalfar tingui la mateixa temperatura de confort. El consum d'energia de l'instal·lació del terra radiant. Eurotherm és inferior al 25% al sistema tradicional.