Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Silenciadors acústics

    -Fabricació de silenciadors acústics de xapa galvanitzada i inoxidable amb panells de llana de ROCA d'alta densitat i vel protector de qualsevol secció rectangular o cilíndrica i de cabals d'aire necesaris per cada instal·lació.