Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
 • Ca
 • Es
 • En
 • SERVEIS

  Serie Y High COP

  COP significa "Co-efficient of performance" (coeficient de rendiment). Es una mesura de l'energia útil que un sistema pot produir en comparació amb la energia que consumeix. Es calcula dividint la potència de sortida per l'entrada d'energia del sistema. Quan més gran és la xifra, més eficient es considera que és el sistema.

   

  Recuperació de calor serie R2. = estalvi del 20% els costos de funcionament.

   

  Tecnologia "De intelligent Power Module (IMP)": Ofereix un control precís del consum d'energia i millorar el COP.

   

  Tenologia Inverter: Varia la velocitat del compressor segons les demandes de calor i fred interior. Per tant només consumeix l'energia que realment necessita.

   

  Sistema de telemanteniment TBC: Techno building control, envia còdic d'incidència o un altre TBC que seran sol·lucionats via Internet. Aplicacions en hotels, hospitals, oficines, etc.