Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
 • Ca
 • Es
 • En
 • SERVEIS

  Producció d'aigua calenta i freda

  Per procés industrial plantes de formigó assecat del formigó.
  Refredament d'aigua de processos productius.
  Producció ACS, etc amb calderes d'aigua calenta, vapor, bescanviadors de plaques i dipòsits acumuladors aïllats. Potència 4100 Kw.