Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Instal·lacions frigorífiques.

    Sistemes de conservació i congelació de productes alimentaris o de materials especials que necessitin efectuar proves de treball i rendiment a baixes temperatures.

    Construcció amb panells frigorífics i muntatge d'equips per a cambres de conservació de productes fresc, túnels de congelació i procés industrial. Motors de 20 fins a 1200cv.