Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Instal·lacions de gas natural, gasoil, vapor, electricitat i Combustibles sòlids.

    Podem dissenyar, projectar i legalitzar qualsevol instal·lació amb personal tècnic altament qualificat segons les normes del nou codi tècnic i de RITE.