Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Generadors d'aire calent per processos d'assecat

    Generadors d'aire calent especialment dissenyats per la acceleració d'asecat de procesos indutrials del sector alimentari i industrial.