Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Generador de calor Met-Mann de 15 a 550 Kw.

    Són aparells dissenyats per climatitzar amb aire calent locals de diverses activitats com naus industrials, hivernacles, granges, restaurants, vivendes, poliesportius, esglésies, tot local que precisi augmentar la temperatura ambient.
    Principals avantatges: Màxima rapidesa a climatitzar el local (aprox. 30 minuts). Ràpida i fàcil instal·lació (escomesa de combustible i xemeneia). Combustibles gasoil, gas natural, gas propà, combustibles sòlids.