Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
 • Ca
 • Es
 • En
 • SERVEIS

  Extracció de fums de soldadura industrial. Equips de 10.000 a 60.000 m3/h.

  Extracció de fums en tallers de soldadura renovant l’aire ambient de l’ordre de 10 renovacions/hora per així aconseguir una optima sensació de benestar a les zones de treball.
  Millores:

  • Benestar dels operaris
  • Més rendiment productiu
  • Menys baixes de personal


  SISTEMES D'EXTRACCIÓ

  • Individual. Localitzada al punt de treball.
  • Centralitzada amb extractors a l'exterior i conductes rectangulars de planxa galvanitzada per la correcta aspiració i distribució de l'aire interior.