Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Difusió d'aire

    Diverses investigacions sobre el medi ambient han provat la importància que un bon clima interior té respecte a la salut de les persones i la seva productivitat.
    El càlcul de la distribució d'aire resulta necessari que s'utilitzi un criteri cuidadors a l'hora de considerar-los, a efecte de propiciar les circumstàncies que hauran de crear un bon ambient interior. Distribució i muntatge de reixes i difusors d'alta inducció, multitoberes, multidireccionals, de cons variables, amb filtres, moduls orientables, INOX, PVC, alumini i pintat en qualsevol RAL.