Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Conductes rectangulars i cilíndrics aïllats

    -Aïllament exterior de conductes de xapa galvanitzada, tuberies d'aigua i vapor amb coquilla tipus Armaflex, llana de roca, IBR, acabats exteriors amb xapa d'alumini.