Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Conducte Metàl·lic Rectangular

    -Construcció i muntatge de conductes i accessoris rectangulars de xapa inoxidable i galvanitzada de seccions variables. Certificats de resistència al foc Clima-Oliva E-600/120º amb unió METU System. Parquings, xemeneies, climatització...