Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Conducte Helicoidal

    Fabricació i muntatge de tubs i accessoris helicoidals de diàmetre 80 fins a 1500 mm. de xapa inoxidable i galvanitzada