Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Condicionadors evaporatius MET-MANN de 2.500 a 63.000 m3/h.

    Utilitzen amb molt èxit la senzilla tecnologia de refredament evaporatiu que bé donada per la evaporació d'aigua al passar un volum d'aire determinat per uns panells humidificadors que provoquen una disminució de la temperatura de l'aire així com un augment del grau d'humitat del mateix. Aquest sistema és totalment ecològic ja que no utilitza cap tipus de gas refrigerant i només un mínim de corrent elèctric i aigua de xarxa general. Exemple: Temperatura Exterior 31ºC i humitat del 40% l'impuls d'aire a l'interior del local serà de 24,2ºC.

    Instal·lacions de plantes de producció, granges, hivernacles, magatzems, escorxadors frigorífics.