Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Climatització Tèxtil

    Dissenyem, projectem i construïm. Centrals de tractament d'aire per aconseguir un alt rendiment en la producció i unes optimes condicions de treball. Impulsions d’aire superiors amb conductes rectangulars INOX ASI 316 retorns d'aire amb túnels subterranis d'obra filtres d'aire automàtics rotatius, cambra humida amb toveres pulveritzades d'alt rendiment LECHER.

    Regulació pneumàtica Sauter i Helix regulables de cabal d'aire fins a 200.000 m3/h.