Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • SERVEIS

    Climatització piscines SPAS

    Equips de deshumectació mitjançant circuit frigorífic, amb recuperació total del calor de condensació, especialment dissenyat per piscines cobertes. Distribució d'aire amb conductes INOX ASI-316 de secció rectangular o helicoïdal segons projecta model BCP.