Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • Subministres Industrials

    Selfer: Climatització Mitsubishi Inverter city Multi amb 90 Kw. Calefacció del magatzem de 300 Kw amb recuperació de calor amb aigua de la fundició Pujol-Muntala.
    Vilarmau i Freixa: Climatització Mitsubishi Inverter city Multi de 90 Kw.
    Rexel: Climatització oficines. Barcelona.