Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
 • Ca
 • Es
 • En
 • Impremtes

  Copisteria Sarrió: Bomba de calor Ciatesa de 80 Kw.
  Adhesius Esparver: Evaporatiu de 50.000 m3/h i extracció d'aire de 40.000 m3/h.
  Gràfiques Muntanyà: Un equip evaporatiu de 50.000 m3/h.
  MONDI PACAGIN: Ventilació amb condicionadors evaporatius de 210.000 m3/h marca Met-Mann.