Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
 • Ca
 • Es
 • En
 • Hotels i Residències

  Hotel La Masia del Solà: Climatització Sistema Mitsubishi Elèctric City Multi.
  Centre disminuïts profunds Ampans: Instal·lació terra radiant amb caldera modular de gas propà de 300Kw.
  Residència Relat Avinyó: Calefacció 250 Kw, fred.140Kw, gas i detenció incendis.
  Residència Aldama Artés: Calefacció Roca 200 Kw , Fred per absorció Robur 100 Kw. Gas i detenció d'incendis.