Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • Frigorífiques

    Chocovic. Conservació xocolata: Equip de refrigeració de 50 Kw.
    SKIS ROSSIGNOL. Sala de proves -35º
    EPTISA: Cambra frigorífica per conservació de productes de formigó.