Tel. 93 838 73 11 info@climaoliva.com
  • Ca
  • Es
  • En
  • Bancs i Caixes

    Caixa Manresa, oficina de servei central carretera de Santpedor: Construcció i muntatge de tots els conductes de xapa galvanitzada per climatització.
    Caixa Manresa oficina principal (Manresa): Construcció i muntatge de tots els conductes de xapa galvanitzada per climatització.