CLIMATITZACIÓ

Dissenyem, projectem i construïm sistemes d’alta tecnologia per controlar temperatura, humitat, ventilació, filtració d’alta eficàcia, control centralitzat i telemanteniment. Building Management System.

MITSUBISHI ELECTRIC. Tecnologia City Multi, amb cabal variable de refrigerant.


Serie Y High COP

COP significa “Co-efficient of performance” (coeficient de rendiment). Es una mesura de l’energia útil que un sistema pot produir en comparació amb la energia que consumeix. Es calcula dividint la potència de sortida per l’entrada d’energia del sistema. Quan més gran és la xifra, més eficient es considera que és el sistema.


Recuperació de calor serie R2. = estalvi del 20% els costos de funcionament.


Tecnologia “De intelligent Power Module (IMP)”: Ofereix un control precís del consum d’energia i millorar el COP.


Tenologia Inverter: Varia la velocitat del compressor segons les demandes de calor i fred interior. Per tant només consumeix l’energia que realment necessita.


Sistema de telemanteniment TBC: Techno building control, envia còdic d’incidència o un altre TBC que seran sol·lucionats via Internet. Aplicacions en hotels, hospitals, oficines, etc.Climatització sistema UTA.

Unitats de tractament d’aire per hospitals, laboratoris, farmacèutics i electrònics, plantes oficines, processos industrials etc. Dissenyades específicament per cada projecta.


Acoplant el sistema varies seccions modulars de filtres d’alta eficacia, absoluts, humectació bateries, silenciadors, Free-cooling tèrmic i entàlpic amb sistema central de gestió energètica, etc.Difusió d’aire

Diverses investigacions sobre el medi ambient han provat la importància que un bon clima interior té respecte a la salut de les persones i la seva productivitat.
El càlcul de la distribució d’aire resulta necessari que s’utilitzi un criteri cuidadors a l’hora de considerar-los, a efecte de propiciar les circumstàncies que hauran de crear un bon ambient interior. Distribució i muntatge de reixes i difusors d’alta inducció, multitoberes, multidireccionals, de cons variables, amb filtres, moduls orientables, INOX, PVC, alumini i pintat en qualsevol RAL.Climatització Tèxtil

Dissenyem, projectem i construïm. Centrals de tractament d’aire per aconseguir un alt rendiment en la producció i unes optimes condicions de treball. Impulsions d’aire superiors amb conductes rectangulars INOX ASI 316 retorns d’aire amb túnels subterranis d’obra filtres d’aire automàtics rotatius, cambra humida amb toveres pulveritzades d’alt rendiment LECHER.

Regulació pneumàtica Sauter i Helix regulables de cabal d’aire fins a 200.000 m3/h.Climatització Especial

Tractament d’aire de precisió per sales de sistemes de telecomunicacions, biblioteques, magatzems de materials sensibles etc.

Descripció: secció d’impulsió, silenciadors acústics, filtres eficàcia F-7, termòstat antiincendis, humidificador, bateries, recolzament de calefacció, control de temperatura i regulació higromètrica. Model EXPAIR-DDA.Climatització piscines SPAS

Equips de deshumectació mitjançant circuit frigorífic, amb recuperació total del calor de condensació, especialment dissenyat per piscines cobertes. Distribució d’aire amb conductes INOX ASI-316 de secció rectangular o helicoïdal segons projecta model BCP.Mitsubishi Elèctric Sistema City Multi

Mitsubishi Elèctric Sistema City Multi

Climatització Sistema UTA

Climatització Sistema UTA

Climatització Tèxtil

Climatització Tèxtil

Climatització Especial

Climatització Especial

Climatització piscines SPAS

Climatització piscines SPAS

Difusió d’aire

Difusió d’aire