VENTILACIÓ

Sistemes de ventilació i extracció d’aires tècnics amb recuperació de calor altament eficients per a obtenir el màxim estalvi energètic i mantenir el més alt nivell de qualitat d’aire interior.

Ventilació forçada de pàrquings de vehicles.

Extractors Casals. Homologats 400ºC. 2 hores. Conductes Rectangulars de xapa galvanitzada certificades al foc per AFIT LICOF en UNE.EN-13501-4:2007 referència fabricant “Clima-Oliva E600/120º”.

Construcció pròpia dels conductes homologats i posteriorment muntatge dels mateixos a obra segons les especificacions de cada projecte. Preparació de la documentació tècnica per la legalització del pàrquing: Homologacions dels ventiladors a 400º; certificat dels conductes d’extracció a 600º; certificat de comportes tallafocs, certificat d’instal·lació efectuat per Clima-Oliva garantia total.


Renovació d’aire a zones de treball.

Magatzems, vivendes, oficines, tallers, edificis en genreal, etc. Diverses investigacions sobre el medi ambient han provat la importància que un bon clima interior té respecte la salut de les persones i la seva productivitat.

Per obtindre la màxima qualitat d’aire interior és imprescindible renovar-lo i filtrar-lo prèviament. Per tal d’aconseguir:
- Ben estar del personal.
- Més rendiment productiu.
- Menys baixes laborals.Extracció de fums de soldadura industrial. Equips de 10.000 a 60.000 m3/h.

Extracció de fums en tallers de soldadura renovant l’aire ambient de l’ordre de 10 renovacions/hora per així aconseguir una optima sensació de benestar a les zones de treball.
Millores:
- Benestar dels operaris
- Més rendiment productiu
- Menys baixes de personal

SISTEMES D’EXTRACCIÓ
Individual. Localitzada al punt de treball.
Centralitzada amb extractors a l’exterior i conductes rectangulars de planxa galvanitzada per la correcta aspiració i distribució de l’aire interior.


Ventilació d’aire forçada amb impulsió i extracció d’aire + recuperació de calor.
Recuperació de calor de 150m3 a 60.000 m3/h.

Ventilació forçada d’aire amb impulsió d’extracció. Aquestes unitats redueixen els costos d’energia al extreure l’aire utilitzat i recupera el calor o la energia de refrigeració per escalfar o refrigerar l’aire. Utilitzant aquesta energia el sistema estalvia de l’ordre d’un 30% dels costos inicials d’escalfament i refredament.Ventilació Pàrquings de vehicles

Ventilació Pàrquings de vehicles

Renovació d’aire a zones de treball

Renovació d’aire a zones de treball

Extracció de fums de soldadura industrial

Extracció de fums de soldadura industrial

Ventilació d’aire forçada i recuperació de calor

Ventilació d’aire forçada i recuperació de calor