CALEFACCIÓ

Equips generadors de calor d’alt rendiment i baix consum energètic. Combustibles sòlids Gas, gas-oil,electricitat. Màxim confort interior de les persones i la seva productivitat.

Generador de calor Met-Mann de 15 a 550 Kw.

Són aparells dissenyats per climatitzar amb aire calent locals de diverses activitats com naus industrials, hivernacles, granges, restaurants, vivendes, poliesportius, esglésies, tot local que precisi augmentar la temperatura ambient.
Principals avantatges: Màxima rapidesa a climatitzar el local (aprox. 30 minuts). Ràpida i fàcil instal·lació (escomesa de combustible i xemeneia). Combustibles gasoil, gas natural, gas propà, combustibles sòlids.


Calderes de condensació WOLF i Energia Solar. Potències de 60 a 1200 Kw.

Combustible gas-gasoil rendiment 110% sobre PCI a 40º/30ºC. Construcció lleugera utilitzant acer inoxidable ASI 316 L. Regulació electrònica modular amb funció de la temperatura exterior, autodiagnòstic d’averies integral.Bombes de calor tecnologia Inverter Mitsubishi elèctric de 2 a 50 Kw modulars.

Instal·lació d’equips tipus SPLIT paret, terra, conductes i sostre. La tecnologia Inverter DC permet aconseguir un important estalvi energètic, ja que al detectar canvis en la temperatura interior de l’habitatge el rendiment del compressor s’ajusta a les necessitats desitjades. Això redueix el consum elèctric un 30%.


Terra radiant “El confort tèrmic” EUROTHERM

Temperatura uniforme de l’aire. Una instal·lació de calefacció que permet afavorir l’intercanvi per radiació. Ofereix l’avantatge de que tota la superfície a escalfar tingui la mateixa temperatura de confort. El consum d’energia de l’instal·lació del terra radiant. Eurotherm és inferior al 25% al sistema tradicional.


Instal·lacions de gas natural, gasoil, vapor, electricitat i Combustibles sòlids.

Podem dissenyar, projectar i legalitzar qualsevol instal·lació amb personal tècnic altament qualificat segons les normes del nou codi tècnic i de RITE.Generador de calor Met-Mann

Generador de calor Met-Mann

Calderes de condensació Wolf

Calderes de condensació Wolf

Bombes de calor Inverter Mitsubishi

Bombes de calor Inverter Mitsubishi

Terra Radiant  Eurotherm

Terra Radiant Eurotherm

Instal·lacions de gas natural, gasoil

Instal·lacions de gas natural, gasoil